Dotace EU
Název projektu: Dětská školička Ledňáček
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001710

Doba realizace projektu: 1. duben 2016 až 31.březen 2018

 Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz školičky o kapacitě 10 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.Úvod


Soukromá mateřská školička Ledňáček vznikla v Doubravčicích v květnu 2010 a své místo získala
v prostorách  budovy Obecního úřadu.
MŠ klasického životního stylu je přístupná všem dětem ve věku 2-7 let a to bez ohledu na bydliště. Vzhledem k tomu, že naše třída je složena z dětí této širší věkové kategorie, přistupujeme k nim individuálně, plně se jim věnujeme a snažíme se zajistit nejen jejich všestranný rozvoj, ale také podchytit     a dále rozvíjet specifické dovednosti a znalosti jednotlivců.


Proč si zvolit právě naší školičku?
Co nabízíme?
 • rodinnou atmosféru a individuální přístup 
 • všestranný rozvoj dětí, podporu jejich dovedností a vedení k samostatnosti a spolupráci s ostatními
 • zkušenosti v oboru a prověřené spolupracovníky a lektory
 • zajímavé kurzy a jednorázové aktivity
 • zdravou a chutnou stravu
 • nedávno zrekonstruované prostory, zcela nově vybavené
 • klidnou obec, výhodnou polohu, zdravé prostředí
 • dětské hřiště, pohyb
 • přihlášky jsou přijímány celoročně
 • provoz celodenní (6:30-17:00 h), celoroční, prázdninový
 • možnost hodinového hlídání nepřihlášených dětí se zapojením do běžného programu